Nieuws

Ontsluiting dynamische parkeerdata moet nog beter

Er moet nog veel gebeuren bij het ontsluiten van dynamische data, zowel technisch als organisatorisch. Dat zegt Ron Peerenboom van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in het komend nummer van het vakblad Parkeer24, dat medio november verschijnt.

Peerenboom houdt zich sinds 2014 bezig het ontsluiten van parkeerdata als open data. Vier jaar later kijkt hij terug: “We hebben sinds 2015 enorme vooruitgang geboekt met het ontsluiten van de statische- en dynamische data van publieke en private parkeerfaciliteiten. De inschatting is dat we van 95 procent van alle publiek toegankelijke parkeerfaciliteiten de statische data hebben ontsloten middels het Nationaal Parkeer Register (NPR).” Zover is het bij de dynamische data nog niet: “Daar is pas 40-50 procent van de garages en terreinen ontsloten, en moet er dus nog veel gebeuren, niet alleen technisch maar vooral ook organisatorisch.”


Private exploitanten van parkeergarages zijn volgens Peerenboom terughoudend  hun dynamische data als open data (zonder gebruiksvoorwaarden) beschikbaar te stellen. De zorg leeft dat er bij parkeren een booking.com gaat ontstaan, waarbij de exploitanten moeten betalen voor reserveringen in hun faciliteit. “Daarom leggen ze voorwaarden op aan het gebruik van de dynamische data. De data mogen niet worden opgeslagen en geanalyseerd op trends maar alleen worden doorgegeven ‘as is’. En dat doorgeven moet aan een ‘trusted third party’, een partij die niet met de data aan de haal gaat voor eigen commerciële doeleinden.”


Peerenboom ziet naast de dynamische data nog genoeg andere uitbreidingsmogelijkheden voor een open parkeerdatasysteem 2.0. “Je kunt daar gegevens van partijen als ParkBee in opnemen – parkeervoorzieningen van bedrijven die bijvoorbeeld alleen ‘s avonds of in het weekeind te gebruiken zijn – en je kunt ook denken aan evenementen. Die richten vaak tijdelijk extra parkeerfaciliteiten in, bijvoorbeeld in weilanden, die daarna niet meer die functie hebben. Voor deze partijen is het NPR een te zwaar en ingewikkeld systeem. Voor bezoekers van een dergelijk evenement is het wel van belang te weten hoe ze bij die tijdelijke voorzieningen komen, zonder al het overige verkeer te blokkeren. Daarom denken we eraan om een tweede, light systeem inclusief een gemakkelijke beheertool te ontwikkelen en te koppelen aan het NPR. Dat kan ‘light’ omdat er geen betalingen en boekingen in plaatsvinden of gekoppeld is aan handhavingstaken.”


Nooit meer een nummer van Parkeer24 missen? Maak nu een persoonlijk lidmaatschap aan (Standaard of Premium) of neem een PRO bedrijfslidmaatschap.

Deel dit artikel